BIZ PLAN
อบรมสร้างแผนธุรกิจ

ข้อความในหน้านี้ เป็นตัวอย่างการใช้ธีม PLANT เพื่อสร้างหน้าลงทะเบียนเพื่ออบรม โดยใช้เลือกเทมเพลตของหน้า (Page Template) ที่ชื่อว่า Sale Page ระบบจะเปิดให้ใส่ข้อมูลสินค้า บริการ ข้อมูลการจัดส่ง เลือกแบบฟอร์ม ได้โดยอัตโนมัติ

1. เลือกหลักสูตร

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • จองคิวนัด Walk in

  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

  0 บาท
  +
 • ขอคำปรึกษาฟรี

  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อให้คำปรึกษา

  0 บาท
  +
หลักสูตร ผู้เรียน รวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
Thank you for your order!